Zone 4

På dette stop ligger de skriveøvelser, der hører til 4. semester

Brug relevante citater

  Beskrivelse af øvelsen   Eleverne har læst en novelle og skal lave personkarakteristik. De skal udvælge citater fra novellen. Citaterne skal underbygge deres karakteristik Instruktion   Skriv i én sætning, hvordan du m...

Vær præcis

    Beskrivelse af øvelsen     Ud fra sætninger som: "Michael Strunge bruger et enormt specielt billedsprog" trænes brugen af mere præcise faglige formuleringer. Instruktion til eleverne   Sætningen er korrekt, men i...

Skriv med én pointe

    Beskrivelse af øvelsen     Eleverne skal finde et citat som peger på teksten overordnede tema, og skrive 10 linjer om citatets kobling til det overordnede tema. Instruktion   Eleverne har som lektie til modulet læst Sve...

Intro til historisk læsning i forbindelse med Det Moderne Gennembrud

  Kort beskrivelse af øvelsen Øvelsen skal kort opsummere perioden Det Moderne Gennembrud Skriv et white paper til en ”bestyrelsesformand”, der på 10 linjer fortæller, hvad Det Moderne Gennembrud var. Opsamling og evaluering Efterf...

Træning i historisk læsning som forberedelse til DHO

  Kort beskrivelse af øvelsen Som forberedelse til øvelsen læses der om marxistisk og ideologikritisk læsning i Krydsfelt side 150. Centrale begreber i forhold til ideologikritisk læsning gennemgås på klassen af underviseren. Inst...