Brug relevante citater

 

Beskrivelse af øvelsen

 

Eleverne har læst en novelle og skal lave personkarakteristik. De skal udvælge citater fra novellen. Citaterne skal underbygge deres karakteristik

Instruktion

 

  1. Skriv i én sætning, hvordan du mener (hoved)personen i novellen er – personkarakteristik
  2. Runde med oplæsning af alles sætninger (fx i bordgrupper)
  3. I novellen skal du markere enkeltsætninger, som begrunder og underbygger din karakteristik.
  4. Skriv en tekst på 100 ord (minus citater), hvor du laver en kort karakteristik af (hoved)personen i novellen og inddrager enkeltsætninger som citater.
  5. Læs din tekst højt for din sidemand.
  6. Sidemanden giver feedback – er citaterne relevante – underbygger de din karakteristik

Opsamling og evaluering

 

Diskussion af

  • hvad skal vi med citater?
  • hvordan inddrager vi citater i vores egne tekster?

Forventet udbytte

Øget bevidsthed om tekstnærhed, citatbrug, argumentation og tekstanalyse