Skriv med én pointe

 

 

Beskrivelse af øvelsen

 

 

Eleverne skal finde et citat som peger på teksten overordnede tema, og skrive 10 linjer om citatets kobling til det overordnede tema.

Instruktion

 

Eleverne har som lektie til modulet læst Svend Åge Madsen: ”Kvindens skaber”.

  • 1. Find et citat som peger på det overordnede tema i teksten.
  • 2. Skriv 10 linjer om citatets kobling til det overordnede tema. Afsnittet skal dokumentere/forklare hvorfor citatet er valgt.

Kommentarer til forventet udbytte

 

Understøtter formidling af fokuseret tekstlæsning

Understøtter analysekompetence, dvs. hvordan kobles analyse og fortolkning.