Træning i historisk læsning som forberedelse til DHO

 

Kort beskrivelse af øvelsen

  • Som forberedelse til øvelsen læses der om marxistisk og ideologikritisk læsning i Krydsfelt side 150.
  • Centrale begreber i forhold til ideologikritisk læsning gennemgås på klassen af underviseren.

Instruktion

  • Gå i grupper a 4.
  • Der skal produceres et PP-slide
  • Læs ”Højt fra træets grønne top” som et historisk dokument.
  • Skriv med udgangspunkt i tekstens fortællerinstans (eksplicit/implicit fortæller), hvilke symboler sangen indeholder.
  • Historik: Hvornår blev sangen offentliggjort? Hvad skete der i øvrigt i denne periode?
  • Hvorfor optræder trommen, hvorfor bruges flaget som pynt på juletræet (symboler på tidens udvikling med grundloven og krigen mod Prøjsen)?
  • Læs sangen som ”propaganda” (en del af et nationalt opdragende, disciplinerende projekt).

Opsamling og evaluering

Grupperne fremlægger for hinanden, og det skal (evt. publiceres på klassens blog).