Vær præcis

 

 

Beskrivelse af øvelsen

 

 

Ud fra sætninger som: “Michael Strunge bruger et enormt specielt billedsprog” trænes brugen af mere præcise faglige formuleringer.

Instruktion til eleverne

 

Sætningen er korrekt, men ikke fagligt præcis. Skriv den om, så den bliver faglig præcis. Brug alle de fagudtryk, du kan komme i tanke om. Læs den højt for din sidemakker.

Gentag øvelsen med at skrive om og læse højt, indtil du er tilfreds med brugen af fagudtryk.

Opsamling og evaluering

 

De forskellige sætninger læses/skrives op. Klassen vurderer i fællesskab hvilke sætninger, der er mest fagligt præcise – og hvorfor.

Kommentarer til forventet udbytte

 

Øget fokus på brug af fagudtryk og præcision.