Zone 2

På dette stop ligger de skriveøvelser, der hører til 2. semester

Skriveøvelse med elevrespons

Tekster: PDF-fil med nærmere opgavebeskrivelse og skema til iagttagelser og novellen. Beskrivelse af øvelsen Eleverne læser en novelle, gør iagttagelser og omskriver novellen med en ny synsvinkel. Opgaven kan løses i grupper eller alene. ...

Argumentation og retorik

"Rådgiver for en dag". Beskrivelse af øvelsen   Se, brug og sammenlign argumenter for og imod en sag. Læs fx som forberedelse om argumentation i bogen "Krydsfelt". Instruktion til eleverne   Find en begivenhed, som har medført, at ...