Argumentation og retorik

“Rådgiver for en dag”.

Beskrivelse af øvelsen

 

Se, brug og sammenlign argumenter for og imod en sag.

Læs fx som forberedelse om argumentation i bogen “Krydsfelt”.

Instruktion til eleverne

 

Find en begivenhed, som har medført, at et menneske i en magtfuld stilling har skullet tage stilling til hvordan han/hun har skullet handle og forholde sig. Et eksempel kunne være Roosevelts beslutning om at erklære Japan krig i slutningen af 1941, eller f.eks. sagen med Lars Løkke om tøjindkøb for 152.000 kr., og har han nu betalt skat for tøjet? Forestil dig, at du skal rådgive denne person. Du skal finde tre argumenter, der støtter og underbygger, at det er den rigtige beslutning. Støt argumenterne ved hjælp af ekspertudtalelser, befolkningsundersøgelser, politisk opbakning, statistik el. lign. Dernæst skal du finde tre argumenter, der taler imod beslutningen. Begrund hvorfor de er mindre vigtige end de argumenter, der taler for. Dernæst skal du bekræfte Roosevelt/Lars Løkke (en klassekammerat) i, at han har taget den rigtige beslutning. Lad derefter Roosevelt/Lars Løkke kommentere OM han er blevet overbevist! Byt derefter roller – nu er du den historiske person, og klassekammeraten er rådgiveren.

Opsamling og evaluering

 

Fælles klassediskussion

Kommentarer til forventet udbytte

 

Eleverne øver sig i at bruge, vurdere og sammenligne argumenter og træner det at dokumentere begrundelserne.