Skriveøvelse med elevrespons

Tekster: PDF-fil med nærmere opgavebeskrivelse og skema til iagttagelser og novellen.

Beskrivelse af øvelsen

Eleverne læser en novelle, gør iagttagelser og omskriver novellen med en ny synsvinkel.

Opgaven kan løses i grupper eller alene.

Instruktion til eleverne

I skal læse novellen, udfylde skemaet og skrive en ny novelle fra drengenes synsvinkel. 

Opsamling og evaluering

Opsamling kan f.eks. ske i (nye) grupper, hvor eleverne læser hinandens noveller og kommenterer dem.

Alternativt kan nogle elever læse deres noveller højt for resten af klassen, som så kommenterer.

 

Forventet udbytte

Eleven lærer at skelne mellem væsentligt og uvæsentligt i en tekst.

Eleven lærer at skrive en tekst hvor meningen er forståelig for modtageren.