Zone 5

På dette stop ligger de skriveøvelser, der hører til 5. semester

Fokus og relevans

  Formålet med øvelsen Træning i at kunne udvælge de relevante (faglige) pointer fra en tekst og gengive dem. Beskrivelse af øvelsen Læs teksten TV kan redde verden (Charles Kenny, 2009) (vedhæftet som PDF nedenfor) og skriv noter til dens ...

Struktur vha. disposition til et essay

  Beskrivelse af øvelsen   Eleverne skal strukturere en tekst ved hjælp af en disposition. Instruktion   Klassen læser en tekst i forbindelse det aktuelle fokusområde. Lav en brainstorm på tavlen. Systematiser punkterne på tav...

Udvælg det væsentligste

  Beskrivelse af øvelsen   Øvelsen fokuserer på elevernes evne til at indfange de tre vigtigste pointer i en grundbogstekst fra fx en litteraturhistorie. Pointerne skal dækkes af tre centrale begreber. Eleverne arbejder i grupper, hvo...