Fokus og relevans

 

Formålet med øvelsen

Træning i at kunne udvælge de relevante (faglige) pointer fra en tekst og gengive dem.

Beskrivelse af øvelsen

Læs teksten TV kan redde verden (Charles Kenny, 2009) (vedhæftet som PDF nedenfor) og skriv noter til dens hovedsynspunkt og undersynspunkter.

Formuler to og to (eller individuelt) tekstens hovedsynspunkter og undersynspunkter.

Skriv en redegørelse for tekstens synspunkter på ca. 10 linjer.

Redegørelsen kan afsluttes med overvejelser over tekstens argumentation og virkemidler – men dette punkt kan også udelades. 

Instruktion

Eleverne har som forberedelse læst teksten hjemmefra.

Opsamling og evaluering 

Hvert udkast roterer til en anden to-mands gruppe. Hver gruppe giver respons på et udkast.

Der vælges eksemplariske tekster som diskuteres på klassen. 

Forventet udbytte 

Større bevidsthed om, hvordan en redegørelse udformes.

Tekst: Charles Kenny: TV kan redde verden (2009):

Charles Kenny TV kan redde verden