Struktur vha. disposition til et essay

 

Beskrivelse af øvelsen

 

Eleverne skal strukturere en tekst ved hjælp af en disposition.

Instruktion

 

  • Klassen læser en tekst i forbindelse det aktuelle fokusområde.
  • Lav en brainstorm på tavlen.
  • Systematiser punkterne på tavlen (brug evt. smartboard).
  • Diskutér i plenum, hvad der er mest interessant og vælg et tema.
  • Forsøg at stille de relevante punkter på i en rækkefølge.
  • Udarbejd en sammenhængende tekst udkast på baggrund af dispositionen.

Opsamling og evaluering

 

Diskussion af hvad en god disposition kan betyde for en skriftlig opgave

Kommentarer til forventet udbytte

 

Eleverne bliver opmærksomme på betydningen af at planlægge en opgave, inden de går i gang med at skrive