Udvælg det væsentligste

 

Beskrivelse af øvelsen

 

Øvelsen fokuserer på elevernes evne til at indfange de tre vigtigste pointer i en grundbogstekst fra fx en litteraturhistorie. Pointerne skal dækkes af tre centrale begreber.

Eleverne arbejder i grupper, hvor opgaven er at udpege de tre centrale begreber i teksten. De tre begreber indgår i et resumé på max. 15 linjer. Vi forudsætter her, at klassen har arbejdet med begreberne referat, resumé og redegørelse.

Det bedst fungerende resumé udpeges efter at de har fået en bedømmelse på en skala fra 1-5. Bedømmelsen sker på baggrund af evalueringskriterier udformet af læreren og/eller klassen. Der skal sættes ord på bedømmelserne. Øvelsen afsluttes med en klassesamtale om det bedste resumé.

Instruktion

 

Den øvelse løses i grupper på 2-3 personer

  • Læs den udleverede tekst og udpeg de tre centrale begreber i teksten.
  • Skriv et resumé på max. 15 linjer. De tre begreber skal indgå i resuméet.
  • Byt resumé med en anden gruppe og evaluer deres resumé.
  • Evaluér resumeet på baggrund af de på forhånd opstillede evalueringskriterier.
  • Lav en samlet bedømmelse af resuméet på en skala fra 1-5 (5 = bedst).

Opsamling og evaluering

 

Grupperne bytter resuméer og evaluerer dem. Det bedst fungerende resumé udpeges efter at de har fået en bedømmelse på en skala fra 1-5. Bedømmelsen sker på baggrund af i forvejen opstillede evalueringskriterier. Der skal sættes ord på bedømmelserne. Øvelsen afsluttes med en klassesamtale om det bedste resumé.

Kommentarer til forventet udbytte

 

Styrkelse af evnen til begrebsliggørelse og selektion