Skriveråd til analyse af sagprosa

Skriveråd til sproglig og kommunikativ analyse af ikke-fiktive tekster

 

Analyseopgavens struktur

Tips og tricks

 

Indledning

 

Krav: Præsentation af teksten. Hvem, hvad, hvor. Præsenter også tekstens overordnede problemstilling.

 

En god indledning kan fx være kendetegnet ved at være:

 • Appetitvækker
 • Overordnet introduktion til emnet
 • Fremhæver opgavens fokuspunkter
 • Brug ’tragtmodellen’ – gå fra det overordnede og abstrakte til det konkrete niveau.

 

 

 

Husk at læse opgaveformuleringen grundigt igennem.

 

 

Analysens fokuspunkter vil typisk være:

 • Målgruppe,
 • Sproglige virkemidler
 • Argumentation
 • Tekstens budskab og formål
 • Medie
 • Grafiske virkemidler
 • Evt. billeder

 

 

En god analyse kan være kendetegnet ved at:

 • Kvalificeret og begrundet citatbrug.
 • Sammenhæng og gode tekstlige overgange.
 • Anvendte og relevante danskfaglige begreber.
 • Klar rød tråd.

 

Husk:

Du skal afdække tekstens problemstilling, fremstillingsform og intention.

Der er ikke fokus på selve sagen, men på fremstillingen af sagen.

Vælg at se på de forhold, der er relevante for teksten. Altså f.eks. ikke noget med, at der ikke anvendes retoriske spørgsmål. Det kan være en irrelevant iagttagelse.

 

 

Afslutning

 

 

 

 

 

Alt efter opgaveformulering skal din opgave indeholde:

 • Diskussion
 • Vurdering
 • Sammenligning
 • Perspektivering

 

En god afrunding på den endelige opgave kan være kendetegnet af, at du bevæger dig fra analysens konkrete niveau til et mere abstrakt og overordnet niveau.

Det kan være en god idé, hvis du afslutningsvist viser tilbage til din indledning, så du rent indholdsmæssigt binder en sløjfe.

 

Du skal vurdere synspunkter og argumenter, vurdere sprog og fremstillingsform, vurdere en reklames gennemslagskraft. Og disse vurderinger skal være velbegrundede og med danskfaglig forankring.

Hvis du nævner oplevelsesværdien af en tekst, skal du altid koble det med danskfaglige begreber og vurderingskriterier.