Overtalende blogindlæg

En overtalende blog

Beskrivelse af øvelsen

I skal lave et blogindlæg med en overtalende tekst, der er afstemt en særlig kommunikationssituation.

Instruktion til eleverne

Før I går i gang, skal I lægge jer fast på en kommunikationssituation.

o   Her skal I vælge en bloggenre, beslutte jer for, hvem jeres afsender er, finde et blognavn og gøre op med jer selv, hvilke omstændigheder I kommunikerer i forhold til samt lægge jer fast på de intenderede modtagere.

o   Herefter skal I lægge jer fast på, hvilket emne I vil skrive om – og hvad det er, I vil forsøge at overbevise jeres modtagere om.

o   Udfyld herefter alle hjørnerne i det retoriske pentagram – så I har lagt jer fast på kommunikationssituationen. Herefter skal I hver især formulere et overtalende blogindlæg.

o   Det, der er centralt ved en overtalende tekst, er, at man gennem anvendelse af de forskellige appelformer forsøger at overbevise sin modtager til at ændre mening eller tilslutte sig et argument.

o   Det er centralt for denne øvelse, at I formår at ramme den rette vægtning af appelformer, den rette sprogtone og den rette vinkling i forhold til den kommunikationssituation, som I lægger jer fast på.

o   Hurtigskriv i 20 minutter

Opsamling og evaluering

Grupper a´ 4 læser deres blogs op for hinanden og kårer gruppens bedste.

”Vinderoplægget” fremlægges for klassen enten mundtligt eller på smartboard.

Kommentarer til forventet udbytte

Med denne øvelse opnår eleverne en større forståelse for, hvor vigtigt det er at være bevidst om kommunikationssituationen, når man skriver en overtalende tekst.