Tale- og skriftsprog

Tale- og skriftsprog

Beskrivelse af øvelsen

 

Eleverne skal gennem øvelsen bevidstgøres omkring forskellen på brugen af hhv. tale og skriftsprog.

Instruktion

 

I skal i par (2 og 2) skrive tekst 1 om til en dialog mellem to naboer og lave tekst 2 om til et kort referat.Teksterne står nedenforBagefter skal I gøre rede for de valg og overvejelser, I gjorde undervejs.

Opsamling og evaluering

 

Grupperne læser deres forslag højt – evt. kan 2 par læse deres forslag højt for hinanden i stedet. Derefter fælles snak om de valg, der er foretaget.Fælles diskussion i klassen

Kommentarer til forventet udbytte

 

Flg. elementer kan trænes i opgaven: Denotation/konnotation, faste vendinger og klicheer, værdiladede adjektiver, stilistiske figurer, sætningsopbygning (fx subjekt eller adverbialled i forfeltet, paratagme og hypotagme), sætningslængde (herunder hypotakse og paratakse),gentagelser, selvrettelser, anglicismer, slang, gambitter, bandeord, osv.

Link til teksterne:

 TEKST.hegnsloven.og.dr.dante.tekst