Zone 3

På dette stop ligger de skriveøvelser, der hører til 3. semester

Intro til lyrikanalyse - tendenser i samtiden

  Kort beskrivelse af øvelsen Skriveøvelse som introduktion til lyrik og læsning af lyrik i forløbet ”Tendenser i samtiden”. Forinden introduceres lyrik som genre, og hvordan man analyserer lyrik. Instruktion til eleverne Skriveøvelse: Klass...

Sammenlignende analyseopgave

Opgavebeskrivelse til analyseopgave i tilknytning til forløbet ”Byen i litteraturen”. Foretag en analyse og fortolkning af de to tekster: Stuk og Landet Atlantis – Et symbol . Sammenlign hvordan de to tekster sætter ord på den menneskelige oplevels...

Skriv sammenhængende

  Beskrivelse af øvelsen   Eleverne skal skrive en sammenhængende tekst ud fra et oplæg skrevet i punktform. Instruktion til eleverne   Eleverne får udleveret en analyse- og fortolkningsopgave, der er skrevet i punktform. I s...