Intro til lyrikanalyse – tendenser i samtiden

 

Kort beskrivelse af øvelsen

Skriveøvelse som introduktion til lyrik og læsning af lyrik i forløbet ”Tendenser i samtiden”.

Forinden introduceres lyrik som genre, og hvordan man analyserer lyrik.

Instruktion til eleverne

Skriveøvelse:

  1. Klassen hører og ser en eller flere performances af Yahia Hassan på Youtube
  2. Instruktion: Lav en beskrivelse af, hvad i hørte og oplevede i Yahia Hassans performance. Brug 4 minutter.
  3. Skriv det om til et digt, der skal præsenteres for klassen

Opsamling og evaluering

De elever, der har lyst, fremfører deres digte.

De resterende lægger deres digt op på klassens blog.

Kommentarer til forventet fagligt udbytte

Træning i genren lyrik.