Skriv sammenhængende

 

Beskrivelse af øvelsen

 

Eleverne skal skrive en sammenhængende tekst ud fra et oplæg skrevet i punktform.

Instruktion til eleverne

 

Eleverne får udleveret en analyse- og fortolkningsopgave, der er skrevet i punktform. I skal arbejde individuelt med at skrive en sammenhængende tekst ud fra en analyse- og fortolkningsopgaven Du skal omforme punkterne til en sammenhængende tekst i passende afsnit. Vær omhyggelig med at skabe sammenhæng i teksten.

Opsamling og evaluering

 

Byt med en anden elev fra klassen og diskuter, hvor godt teksterne hænger sammen – og hvorfor? Find nogle gode eksempler på forbindelsesmarkører Klassen laver fælles en liste over gode forbindelsesmarkører.

Kommentarer til forventet udbytte

 

Bevidsthed om forbindelsesmarkører og formidling i praksis.Større viden om kohærens, genrekrav og forskel på punktform og ikke-punktform.