1. år (2. semester) TYSK B: referat + modalverber + ordstilling

Beskrivelse af øvelsen: 

 • Fokus på modalverber og ordstillingsregler.
 • Fokus på skrivegenre: referat af film på baggrund af spørgsmål.
Instruktion til eleverne: 

 • Fx filmen ”Die Mauerbrockenbande” i forbindelse med temaet Die Wende.
 • På baggrund af noter fra undervisningen og arbejdsspørgsmål formuleres en selvstændig besvarelse (1 – 1½ side).
 • Skriv en indledning og en afslutning med inddragelse af læste tekster fra temaet Die Wende
Opsamling og evaluering: 

 • Først gennemses af læreren
 • Derefter rettegrupper med særlig fokus på modalverber og ordstillingsregler.
Kommentarer til forventet udbytte: 

 • Forståelse af tema + tekstforståelse
 • Træning i skriftlig formulering med særlig fokus på modalverber og ordstillingsregler.
Kan bruges i:  

 • Tysk B – 1. år/2. semester
Forfatter: 

 • ST + SS + TBL + HMS