1. år (1. semester) TYSK B: læst tema + resumé + hjælpeverber

Individuel opgave:

 • Fokus på gennemgået tema (indhold)
 • Fokus på skrivegenren: resumé evt. på baggrund af konkret formulerede spørgsmål (form)
 • Fokus på hjælpeverber (sprog)
  Instruktion til eleverne: F.eks. temaet ”Anderssein”:

  1. Skriv et resumé evt. på baggrund af konkret formulerede spørgsmål til en eller flere af de tekster, I har læst om dette emne. Skriv en indledning og en afslutning til opgaven med overordnet fokus på temaet.
  2. Indledningen eller afslutningen skal fokusere på temaet ”at være anderledes”. Giv herunder eksempler på hvordan man kan være anderledes.
  3. Perspektiver til jeres eget liv og/eller andre tekster, som I har læst.
  • Brug ord og vendinger fra teksten/teksterne + noter fra undervisningen.

  HUSK at I skal formulere jer i korte, enkle, hele og sammenhængende sætninger på tysk.

  • Opgavens omfang:

  2100-2400 tegn/anslag med mellemrum (ca. 1 side)

  Brug skrifttypen xxx

  Brug skriftstørrelse 12

  Brug linjeafstand xxx

  Opsamling og evaluering: 

  • Opgaven afleveres til lærer
  • Lærer læser opgaverne igennem og giver karakter
  • Rettepar med fokus på hjælpeverber
  • Opgaven afleveres 2. gang til lærer med henblik på at se, om grammatikken er lært.
  Kommentarer til forventet fagligt udbytte: 

  • Tema- og tekstforståelse
  • Udtrykke sig skriftligt på tysk med fokus på hjælpeverber.
  • Forstå og forholde sig perspektiverende til tekstmaterialet.
  Kan bruges i:

  • Tysk B – 1. år/1. semester
  Forfatter: 

  • HMS + TBL + SS + ST