1. år (1. semester) TYSK B: temaet “Azubi”

Beskrivelse af øvelsen:

 • Der arbejdes med ”Azubi”, s. 2-10 ”Daniela stellt sich vor” både klassevis og i smågrupper; herunder opgaveløsning og mundtlig præsentation af sig selv på tysk. Kan varieres med at sidemanden præsenterer den anden/de andre for at bruge 3. p. sing. (præsens)

Vi hører eksempler på præsentationer i klassen. Skal følges op med en individuel skriftlig opgave:

”Sich vorstellen” (Name, Alter, Wohnort, Familie, Interessen/Hobby, Freizeitjob m.m.)

 

 • S. 10-14: ”Daniela sucht eine Lehrstelle und schreibt eine Bewerbung”. Gennemgang klassevis og arbejde med tilhørende opgaver i små grupper. Spørgsmålet: ”was möchtest Du in der Zukunft machen” debateres i grupperne. Kan suppleres med spørgsmålet ”Was hast du im Schülerpraktikum gemacht?”

 

 • Følges op af skriftlig opgave, hvor eleverne skal skrive om både Zukunft og Praktikum eller en af delene. (fremtid, perfektum)

Senere på 1. år ell. i starten af 2. år (tænk på mulighed for Leonardo praktik!) ”Schreibe eine Bewerbung”                 på grundlag af nogle jobopslag eller lignende.

 

 • Fokus på regelmæssige og uregelmæssige verber
Instruktion til eleverne:  

 1. Læs s. 2-10 i Azubi, lav øvelserne i små grupper, interview hinanden (Wie heiBt du, wie alt bist du etc.)/ præsenter dig selv på tysk.

 

 1. Skriftlig opgave ”sich vorstellen”

Læs s. 10-14 i Azubi, lav tilhørende øvelser i grupperne. Vi gennemgår ”Bewerbung” i klassen

(hvordan skriver man en simpel ansøgning på tysk?)

 

 1. Skriftlig opgave: ”was möchtest Du in der Zukunft machen?” ell. ”Was hast Du im Praktikum gemacht?”

 

 1. Skriftlig opgave ” Schreibe eine Bewerbung” (1. eller start af 2. år)
Opsamling og evaluering 

 • Som ovenfor beskrevet: Klasseopsamling med gennemgang af udvalgte øvelser (hvis behov).
 • Høre eksempler på mundtlige præsentationer (sich vorstellen, Zukunft, Praktikum)
 • Skriftlige opgaver rettes og evalueres med fokus på regelmæssige og uregelmæssige verber
Kommentarer til forventet udbytte 

 • At eleverne skal kunne præsentere sig på tysk, samtale om almene emner
 • Er mest hensigtsmæssig i starten af 1. år, god til blandede sproghold, hvor eleverne ikke kender hinanden endnu.
 • Ansøgningen kan evt. laves senere på 1. år ell. i starten af 2. år
 • Kan bruges som del af et emne på tysk B (og tysk A): ”Jugendliche im Job und Praktikum” (skal suppleres op med tekster af forskellig art med progression i sværhedsgrad (f.eks. avistekster o.l.)

 

Kan bruges i:  

 • sprogfag

 

 

Forfatter:  

 • LC