2. år (4. semester) TYSK B: firmaportrætter

Beskrivelse af øvelsen: Firmaportræt som gruppeopgave: 

 • Fokus på firmapræsentation (indhold)
 • Fokus på Power Point Præsentation + disposition (form)
 • Fokus på præpositioner (sprog)
Instruktion til eleverne: F.eks. temaet ”HARIBO”:

 1. Find information om firmaet i den udleverede tekst og på internettet/hjemmesiden om:

Produkter, grundlæggere, firmaopstart, vigtige årstal, markedsføring, SWOT-analyse,        uddannelsesmuligheder i firmaet + individuel informationssøgning.

 1. Ekstraopgave: Placer filialer på verdenskort.

 

 • Brug ord og vendinger fra tekstenog internettet.
 • HUSK at I skal formulere jer i korte, enkle, hele og sammenhængende sætninger på tysk.
 • Opgavens omfang:

Udarbejd ca. 5 slides som grundlag for firmapræsentationen.

Alle i gruppen skal fremlægge frit og selvstændigt, dvs. uden oplæsning.

Disposition (ca. ¼ af ppt.) uploades på Lectio

Opsamling og evaluering: 

 • Disposition rettes af lærer
 • Mundtlig, konstruktiv kritik fra elever og lærer
 • Samlet vurdering af PPT og disposition
Kommentarer til forventet fagligt udbytte: 

 • Tema- og tekstforståelse.
 • Træning i mundtlig præsentation
 • Udtrykke sig mundtligt og skriftligt på tysk med fokus på præpositioner.
Kan bruges i: 

 • Tysk B, 1. år, 2. semester
Forfatter: 

 • HMS + TBL + SS+ ST