3. år (1. semester) TYSK A: tekstforståelse + sammenfatning på dansk

Beskrivelse af øvelsen: Fokus på skrivegenre: sammenfatning på danskFokus på sprogforståelse og godt dansk skriftsprog
Instruktion til eleverne: Eksamens opgave (tema relevant): skriv en sammenfatning (opg. 1) Brug gennemgåede og udleverede regler!
Opsamling og evaluering: Rettes af lærer + derefter rettepar med fokus på tekstforståelse og regler for en sammenfatning + dansk formulering
Kommentarer til forventet udbytte: Tekstforståelse + sammenfatning på dansk 
Kan bruges i:  Tysk A
Forfatter: LC + HMS