3. år (1. semester) TYSK A: skrivegenrer + sprogforståelse + adjektiver

Beskrivelse af øvelsen: Fokus på skrivegenre: kommentar til en sagprosatekst med udgangspunkt i 2 – 3 spørgsmålFokus på sprogforståelse og tysk skriftsprog + tekstforståelse.Fokus på adjektivernes bøjning
Instruktion til eleverne: Eksamens opgave (tema relevant): skriv kommentar til teksten (opg. 2) Omfang ca. 1 side.Besvar de stillede spørgsmål og vis tekstforståelse. Brug ord og vendinger fra teksten.Skriv i korte sammenhængende sætninger. Tjek sætningsanalysen og endelser på adjektiver i hver sætning inden aflevering.
Opsamling og evaluering: Rettes af lærer + derefter fælles opsamling og kommentarer til generelle sproglige fejltyper +særlig fokus på tekstforståelse (ord og vendinger) og regler for adjektivernes bøjning.
Kommentarer til forventet udbytte: Tekstforståelse + sproglig formulering + adjektiverne bøjning
Kan bruges i:  Tysk A
Forfatter: LC + HMS