Zone 6

Lille forklaring om Zonen

3. år (2. semester) TYSK A: handelsbreve + konjunktiv + pronominer + ordstilling

Beskrivelse af øvelsen:   Fokus på skrivegenre: disposition og formulering af handelsbrev. Fokus på tysk skriftsprog + tekstforståelse + sprogstil og formkrav til handelsbrev/mail Fokus på konjunktiv II, pronominer og ordstilling Fokus på brug a...

3. år (2. semester) TYSK A: tekstforståelse + læserbreve + konjunktiv

Beskrivelse af øvelsen:   Fokus på skrivegenre: læserbrev på bagrund af tema i en sagprosatekst Fokus på tysk skriftsprog + tekstforståelse + sprogstil og gode vendinger + formkrav til læserbrev Fokus på konjunktiv I + II Instruktion til elev...