3. år (2. semester) TYSK A: handelsbreve + konjunktiv + pronominer + ordstilling

Beskrivelse af øvelsen: Fokus på skrivegenre: disposition og formulering af handelsbrev.Fokus på tysk skriftsprog + tekstforståelse + sprogstil og formkrav til handelsbrev/mailFokus på konjunktiv II, pronominer og ordstillingFokus på brug af faste ord og vendinger fra handelskorrespondancen.
Instruktion til eleverne: Eksamensopgave (tema relevant): skriv et handelsbrev/mail på baggrund af brev og bilag (opg. 3). Omfang ca. 1 – 1½ side.Besvar de stillede spørgsmål til opgaven (+ i baggrundsmaterialet).Vis tekstforståelse og overhold sprogstil og formkrav til et handelsbrev/mail. Brug ord og vendinger fra gennemgåede mønsterbreve i pågældende område af handelskorrespondancen.Brug konjunktiv, hvor det er relevant. Tjek sætningsanalysen og ordstilling i hver sætning inden aflevering.Tjek brevopstilling.
Opsamling og evaluering: Rettes af lærer + derefter fælles opsamling og kommentarer til generelle sproglige fejltyper +særlig fokus på disposition og brevopstilling + anvendelse af konjunktiv og pronominer + korrekt ordstilling.Renskrives og afleveres 2. gang til retning af lærer.
Kommentarer til forventet udbytte: Sproglig formulering i handelsbrev + brevopstilling/mail. Indøvelse af korrekt brug af konjunktiv II + pronominer og korrekt ordstilling. 
Kan bruges i:  Tysk A
Forfatter: LC + HMS