3. år (2. semester) TYSK A: tekstforståelse + læserbreve + konjunktiv

Beskrivelse af øvelsen: Fokus på skrivegenre: læserbrev på bagrund af tema i en sagprosatekstFokus på tysk skriftsprog + tekstforståelse + sprogstil og gode vendinger + formkrav til læserbrevFokus på konjunktiv I + II
Instruktion til eleverne:  Eksamens opgave (tema relevant): skriv et læserbrev på baggrund af teksten (opg. 2). Omfang ca. 1 side.Vis tekstforståelse og overhold sprogstil og formkrav til et læserbrev (gennemgået + udleveret). Brug ord og vendinger fra teksten.Skriv i korte sammenhængende sætninger. Brug konjunktiv, hvor det er relevant. Tjek sætningsanalysen inden aflevering.
Opsamling og evaluering: Rettes af lærer + derefter fælles opsamling og kommentarer til generelle sproglige fejltyper + særlig fokus på sprogstil for læserbrev og anvendelse af konjunktiv.Renskrives og afleveres 2. gang til retning af lærer.
Kommentarer til forventet udbytte:  Tekstforståelse + sproglig formulering i læserbrev + konjunktiv I + II 
Kan bruges i:  Tysk A
Forfatter: LC + HMS