Zone 1

Lille forklaring om Zonen

Øvelser del 1

Del 1 (Hvad er en virksomhed, samt markedsføringsbegreber): -          Udarbejd en liste over en række virksomheder, og opdel virksomhederne efter virksomhedstype, marked og branche. -          Redegør for de 5 virksomhedskoncepter. -          Beskriv forskellene mellem de...

Øvelser kapitel 4

Del 3 – kap. 4 Enhver virksomhed bør have en strategisk planlægning for at sikre at virksomheden opnår konkurrencemæssige fordele. Den markedsføringsmæssige planlægning foregår på tre niveauer. Redegør for de tre planlægningsniveauer En virksomheds ...