Øvelser kapitel 4

Del 3 – kap. 4

  • Enhver virksomhed bør have en strategisk planlægning for at sikre at virksomheden opnår konkurrencemæssige fordele. Den markedsføringsmæssige planlægning foregår på tre niveauer. Redegør for de tre planlægningsniveauer
  • En virksomheds idé (også kaldet mission) skal beskrive, hvilke behov og ønsker hos kunderne, som virksomheden forsøger at opfylde. Hvilke 4 kriterier kan anbefales for at en idé kan siges at være god, og redegør for tankerne bag de enkelte kriterier.

o   Du skal finde tre virksomheders ide/mission – og vurdere dem ud fra de 4 kriterier

  • Redegør med brug af fagets termer for tankegangen i værdikæden (den udvidede for A-niveau).
  • Redegør med brug af fagets termer for tankegangen bag PLC-kurven
  • En virksomhed som har flere forretningsområder (SBU’er) kan med fordel lave en porteføljeanalyse. Hvorfor?
  • Beskriv tankegangen bag porteføljeanalysen ”Bostonmodellen”.
  • Lav en detaljeret beskrivelse af de fire ”felter” i Bostonmodellen – gerne suppleret med eksempler på produkter, som du mener tilhører de enkelte katagorier.
  • En SWOT-analyse laver en beskrivelse af virksomhedens interne og eksterne forhold. Elementerne i SWOT kommer fra interne og eksterne analyser – hvilke – og redegør kort for hver enkelt af de interne modeller
  • Redegør kort for hvad det er der inddrages i muligheds- og trusselsmatrixen – og beskriv med egne ord, hvorfor det kan være en god idé.
  • Ud fra figur 4.21 i Afsætning niveau A (s. 137) skal du med egne ord forklare de fire kasser i matrixen TOWS.