Zone 2

Lille forklaring om Zonen

Øvelse marketingmix

Lille opgave der skal træne de studerende i følgende kompetancer: Tankegangs-kompetence Ræsonnements-kompetence Du har 5 minutter til den opgave i hurtigskrivning (segmentering), skriv alt det du overhovedet kommer i tanke om. Lad din blyant bl...

Øvelser metode

Spørgeskema: Anvend kap. 3 der handler om markedsanalyse – dette skal give jer et overblik over de redskaber en virksomhed kan anvende, når de ønsker at gennemføre en markedsanalyse. BRUG MARKEDSANALYSEPROCESSEN (på side 76) Kompetencer: Data...