Øvelse marketingmix

Lille opgave der skal træne de studerende i følgende kompetancer:

  • Tankegangs-kompetence
  • Ræsonnements-kompetence

Du har 5 minutter til den opgave i hurtigskrivning (segmentering), skriv alt det du overhovedet kommer i tanke om. Lad din blyant blive på papiret i alle 5 minutter

Hvorfor vælger mange producenter ofte at anvende en grossist?