Øvelser metode

Spørgeskema:

Anvend kap. 3 der handler om markedsanalyse – dette skal give jer et overblik over de redskaber en virksomhed kan anvende, når de ønsker at gennemføre en markedsanalyse.

BRUG MARKEDSANALYSEPROCESSEN (på side 76)

Kompetencer:

Dataindsamlingskompetencen, ræsonnementskompetencen, kommunikationskompetencen, tankegangskompetences.

 Gruppedannelse:

Grupperne skal have en størrelse på 3-4 personer

Emner:

I grupperne skal I lave et spørgeskema (kvantitativ analyse) om følgende emne:

  • Stoffer

I vælger selv hvilken vinkel I vil fremhæve under ovennævnte emne.

 Krav til spørgeskema:

-       Spørgeskemaet skal være på i alt 2-4 sider

-       Spørgeskemaet skal struktureres – en ”rød tråd” skal kunne spores, så tingene må ikke komme hulter til bulter…

-       I skal anvende flere forskellige spørgsmålstyper – både lukkede og åbne spørgsmål, skalaspørgsmål samt rangordningsspørgsmål mm.

-       Gør rede for udvælgelsen af svarpersonerne à I skal gøre jer klar hvor mange respondenter, som I tror, det er nødvendig, der svarer på spørgeskemaet, for at analysen bliver repræsentativ, samt hvilken stikprøvemetode I vil anvende?

-       Test skemaet inden I uddeler det til min. 50 personer (I skal bare uddele skemaet til 50 personer og se bort fra det i har fundet ud af i ovenstående – også selvom det ikke bliver repræsentativt).Underviseren skal også godkende skemaet inden det deles ud!

Hint: I kan eventuelt prøve at gå på nettet og finde andre spørgeskemaer til inspiration…

Bearbejdning af data:

Når I har uddelt og modtaget svarene af spørgeskemaerne skal I bearbejde dataene ved hjælp af Excel regneark samt fortolkning. Efterfølgende skal I skrive et referat på max 2 sider om jeres resultater af spørgeskemaet samt lave en ppt-præsentation på 7 min til fremlæggelse

Tid og aflevering:

Vi arbejder med spørgeskemaet i 6 moduler. Derudover skal i påregne ca. 4 timer derhjemme hver person.

Referatet på de 2 sider samt et eksemplar af spørgeskemaet skal afleveres til underviseren senest i modulet inden fremlæggelsen

God fornøjelse