Øvelse segmentering 2

Lille opgave der skal træne de studerende i følgende kompetancer:

  • Ræsonnementskompetence
  • Kommunikationskompetence

Du har 5 minutter til den opgave i hurtigskrivning (segmentering), skriv alt det du overhovedet kommer i tanke om. Lad din blyant blive på papiret i alle 5 minutter:

Forklar hvorfor virksomheder typisk vælger at segmentere.