Øvelse Segmentering

Lille opgave omkring segmentering – mest sjov, men også med fagligt indhold

Lege med Lego – illustration af figur 9.1 (s. 262 i AF-bogen A)

  • konsumentenhed – segmenter – målgruppe – kunder

I mediecenteret kan lånes en kasse med Lego

Klassen inddeles i et passende antal grupper

Hver gruppe får en bunke Lego – deres konsumentenhed

Gruppen vælger hvordan de vil lave segmentering – altså opdele konsumentenheden i mere homogene grupper (fx farve, størrelse). Husk at gruppen skal være bevidste om deres kriterier for segmenteringen. De sorterer nu klodserne

Når gruppen har dannet deres segmenter, skal et eller måske to segmenter udpeges som målgruppe

Nu skal gruppen ”bygge” en ting ud af (nogle af) klodserne i målgruppen – til illustration af kunderne. Restklodserne kan symbolisere konkurrenternes markedsandel og/eller det latente marked

Som afslutning skal gruppen lave en skriveøvelse hvor de kort sætte ord på deres proces og beskriver deres valgkriterier

En lille hygge-opgave. Tidsperspektiv – omkring 30 minutter alt i alt