Zone 2

Lille forklaring om Zonen

Mundtligt og skriftligt sprog

Spansk A skriftsprog og talesprog: På første år arbejdes der meget med talesproget i begyndersystemet Buena Idea. Du skal arbejde med de gambitter som bruges i Buena idea: Perdón Por favor Gracias Vale Claro Bueno !Qué barbaridad! Chao Hasta maña...

At producere tekst ud fra basal grammatisk viden

      På andet semester på 1. år skal du kunne følgende: Bøje regelmæssige verber i nutid (-ar (ex:hablar) / -er (ex: comer) / -ir (ex: vivir) Bøje regelmæssige verber i før nutid (ex: ha hablado / ha comido / ha vivido) Bøje de uregelmæssige ...