Zone 4

Lille forklaring om Zonen

At strukturere en tekst vha disposition

Instruktion til eleverne: Opbygning af en tekst som en progressiv proces – Hvordan skriver jeg 100 ord fri formulering i skr. spansk? Opstil 3 spørgsmål til teksten: a) Hvad handler teksten/teksterne om?; b) Hvilke oplysninger får jeg fra teks...

At strukture tekst vha. mindmap

  Instruktion til eleverne: Fra begrebskort til tekst – MINDMAP Saml vigtige ord og begreber fra opgaveteksten Sæt ordene i system, f.eks. i forhold til a) hvordan de hører sammen; b) emne/underemne; c) hvem der udtaler sig om ordene/begreberne Op...