At strukture tekst vha. mindmap

 

Instruktion til eleverne:

Fra begrebskort til tekst – MINDMAP

  1. Saml vigtige ord og begreber fra opgaveteksten
  2. Sæt ordene i system, f.eks. i forhold til a) hvordan de hører sammen; b) emne/underemne; c) hvem der udtaler sig om ordene/begreberne
  3. Opstil en rækkefølge – Er der nogle ord/begreber der logisk kommer før andre?
  4. Skriv sammenhængen mellem ordene – f.eks. hvilke udsagnsord skal bruges for at danne en sætning?
  5. Skriv evt. begrebskortet om til en sammenhængende tekst.

 

Kommentarer til forventet udbytte: Eleven får redskaber til at strukturere en bearbejdet eller autentisk tekst og gennem mindmap processen bliver eleven i stand til at skabe en simpel tekst ud fra den oprindelige tekst.