At strukturere en tekst vha disposition

Instruktion til eleverne:

Opbygning af en tekst som en progressiv proces – Hvordan skriver jeg 100 ord fri formulering i skr. spansk?

  1. Opstil 3 spørgsmål til teksten: a) Hvad handler teksten/teksterne om?; b) Hvilke oplysninger får jeg fra teksterne?; c) Hvad mener jeg?
  2. Skriv stikord til hvert spørgsmål – ca. tre til hver
  3. Skriv en kort sætning med hvert stikord, så du nu har 3 sætninger til hvert afsnit.
  4. Opstil en rækkefølge på dine sætninger i hvert afsnit.
  5. Udbyg evt. dine sætninger i hvert afsnit, så du både har en hovedsætning og en bisætning; eller skriv et par yderligere sætninger til hvert afsnit.
  6. Indsæt sætningsindledere og konnektorer

 

Kommentarer til forventet udbytte: Eleven får redskaber til at strukturere en bearbejdet eller autentisk tekst og gennem progressiv proces bliver eleven i stand til at skabe en simpel tekst ud fra den oprindelige tekst.