Argumentation i skriftlige opgaver

At bruge citater og figurer til at underbygge argumentation + At underbygge påstande med belæg

3. år – Skabelon 1:

Find de rigtige argumenter og forklaringer. Træn din evne til at genkende faglig metode og diskurs.

Skr. spansk – fri formulering:

 1. Læs først afsnit / tekst igennem.
 2. Understreg den eller de dele af teksten igennem, du synes er korrekte.
 3. Understreg de dele du ikke er enig i.
 4. Overvej modargumenter til de dele du er enig i og de dele du er uenig i.
 5. Omskriv argumenterne med dine egne ord – Hvordan kan du gøre sætningen simpel?
 6. Hvilke argumenter er kvalitative data – Den personlige vinkel (’Ana dice que…’)
 7. Hvilke argumenter er kvantitative data – Fakta / statistik (’Según los expertos…’)

 

3. år – Skabelon 2:

Hvad er dine argumenter?

 1. Læs grundteksten igennem, og find påstande, belæg, og hjemmel for holdningerne i teksten.
 2. Skriv hvilke ord og vendinger forfatteren bruger til at binde teksten sammen.
 3. Hvad er din egen holdning til sagen? Lad dig inspirere af de påstande og belæg fra teksten du lige har læst.
 4. Brug citater fra teksten.
 5. Hvilke sætningsmarkører kan indlede dine argumenter?

 

3. år – Øvelse:

Hordan siger man på spansk…? (egen produktion)

1. Jeg vil gerne beskrive (describir)…

_______________________________________________

2. Teksten handler om….

_______________________________________________

3. Ifølge artiklen…

_______________________________________________

4. Jeg mener at…

_______________________________________________

5. Jeg tror at….

_______________________________________________

6. Jeg er enig i/med

_______________________________________________

7. Jeg tror ikke at…

_______________________________________________

8. På billedet er der…

_______________________________________________