DHO

Den anden større skriftlige opgave er DHO: Dansk-Historie Opgaven. I denne opgave skal du arbejde med perioden Det moderne gennembrud ud fra både et historisk og et danskfagligt perspektiv. På dette stop finder du en skrivevejledning, en oversigt over vejledere og en tidsplan.

Klik her for en gennemgang af forløbet: Introduktion-til-dansk-historieopgaven-2018_endelig

Klik her for en tidsplan: 2017-18 Tidsplan for DHO, ver.1

Klik her for at se de opgaver, du kan vælge imellem: DHO-problemformuleringer-2018. 06.04.18

Klik her for en skrivevejledning: Vejledningen-til-DHO-2018

Klik her for en oversigt over vejlederne:  DHO-vejlederoversigt-2018

Klik her for at se hvordan du bedømmes:DHO-Retteskema-2018

Klik her for at hente forsiden, som du skal skrive din valgte problemformulering ind på: Forside til DHO – maj18

Tekster til opgaverne:

Emne 1:

Uddrag af Constance Ring

Grundtvig og Brandes

Emne 2:

Målet er fuldt Loui Pio

Emne 3:

Se introduktions power pointet

Emne 4:

Christian Winther Flugten til Amerika

Brev fra Sine til søster 1894

Emne 5:

Mennesket og digteren af Sophus Claussen

Emne 6:

Folketingets adresse til Christian 9. 18. marts 1885. http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/folketingets-adresse-til-christian-9-18-marts-1885/?no_cache=1&cHash=0a047565e97bc6ab470be152de84ce21

Landstingets adresse til Christian 9. 19. marts 1885 http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/landstingets-adresse-til-christian-9-19-marts-1885/?no_cache=1&cHash=6d02f6fb2e7a1b165b8921535f611361

Christian 9.s adresse til Rigsdagen 21. marts 1885 http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/christian-9s-adresse-til-rigsdagen-21-marts-1885/?no_cache=1&cHash=60be6e4f4fd997eb605180c80bb9c7a1