SRO

Den første større opgave, du skal skrive på HHX, er SRO: Studieretningsopgaven. Det er en tværfaglig opgave i et af dine studieretningsfag og et andet obligatorisk fag. Det er dine lærere i de to fag, der stiller opgaven, og hele klassen får den samme opgaveformulering.

På dette stop finder du en skrivevejledning, en oversigt over fag og vejledere og en tidsplan for opgaven.

Klik her for skrivevejledning :Vejledningen-til-SRO-2018

Klik her for oversigt over fag og vejledere: SRO-2018-vejlederoversigt1

Klik her for en tidplan:  2018 -Tidsplan-for-SRO-ver.1

Klik her for retteskema: SRO Retteskema 2018