Zone 2

På dette stop ligger materialet til Studieområdets forløb på 2. semester

SO1.4 - Virksomheden (Det Virksomhedsøkonomiske område)

I SO1.4 skal du analysere en virksomhed. Det betyder i praksis at du skal finde svar på et overordnet spørgsmål omkring virksomheden. For at finde svaret skal du først finde relevante informationer om virksomheden og dens omverden. Efterfølgende skal...

Opgaven til SO1.4

Her finder du opgaven, som du skal arbejde med i uge ?. SO1.4 - Det virksomhedsøkonomiske område SO1.4 Kims forår 16

Vejledninger til SO1.4

Nedenstående er vejledning til dit arbejde med det virksomhedsøkonomiske område: Elev vejledning_SO14 forår 2016  

Refleksionsøvelse til SO1.4

I skal gruppevis (samme grupper som I arbejde i i SO1.4) skal tage udgangspunkt i den synops I har afleveret. I skal liste jeres kilder fra litteraturlisten, modeller og teorier op, som I har benyttet i synopsen. Til hver kilde skal I kommentere: Hvor...

SO1.5 - Sprog og kommunikation (Det sprog og kulturelle område)

Formålet med anden del af det sproglige og kulturelle område - Sprog og Kommunikation - er at: šI skal lære at arbejde med sprog og kommunikation. šI skal lære at bruge begreber og metoder til at analysere sprog og kommunikation. šI skal lære at forstå sprog og kommunikations betydning. šI skal lære at se sammenhæng mellem teori og metode i tekstarbejdet. šI skal lære om opgavegenren synopsis.

Prøven i SO1

Klik her for en forklaring af forløbet: Elevvejledning-til-prøven-i-Studieområdets-del-I-2017 Klik her for en:  Skrivevejledning-til-synopsis-Prøven-i-SO1   NB! Bemærk at synopsens længde bør afspejle antallet af elever i gruppen: 2 elever = ca. 3½ s...