Refleksionsøvelse til SO1.4

I skal gruppevis (samme grupper som I arbejde i i SO1.4) skal tage udgangspunkt i den synops I har afleveret.

I skal liste jeres kilder fra litteraturlisten, modeller og teorier op, som I har benyttet i synopsen.

Til hver kilde skal I kommentere:

  • Hvor stammer kildens informationer fra?
  • Troværdighed/relevans/forældelse
  • Hvordan har I brugt de fundne informationer?
  • Hvad har I benyttet de fundne informationer til?Til hver model og teori skal I kommentere:
  • Begrund hvorfor modellen/teorien er relevant at anvende
  • Kunne I have brugt andre modeller/teorier i stedet?