SO1.5 – Sprog og kommunikation (Det sprog og kulturelle område)

Formålet med anden del af det sproglige og kulturelle område – Sprog og Kommunikation – er at:

šI skal lære at arbejde med sprog og kommunikation.

šI skal lære at bruge begreber og metoder til at analysere sprog og kommunikation.

šI skal lære at forstå sprog og kommunikations betydning.

šI skal lære at se sammenhæng mellem teori og metode i tekstarbejdet.

šI skal lære om opgavegenren synopsis.

 

Klik på nedenstående link for at læse mere om, hvordan du skriver en synopsis

Opgavegenren Synopsis (2016)

 

Du finder desuden powerpointpræsentationen fra introduktionsmodulet her:

Intro-PP til elever (2016)

Her finder du problemformuleringerne til synopsis 2015.

Vær opmærksom på, at du kun skal vælge én af de tre problemformuleringer. Ved hver problemformulering kan du se, hvilke tekster der hører til.

Problemformuleringer til Synopsis 2016

Og her kan du se et eksempel på en synopsis:

Eksempel på en synopsis 2016