Zone 3

På dette stop ligger materialet til SO2: Erhvervscase

[imagemap id="1042"]

Overtalende blogindlæg

En overtalende blog Beskrivelse af øvelsen I skal lave et blogindlæg med en overtalende tekst, der er afstemt en særlig kommunikationssituation. Instruktion til eleverne Før I går i gang, skal I lægge jer fast på en kommunikationssituation. o   Her skal...

Referat og kommentar

Følg nedenstående link og lav skriveøvelsen, der træner referat og kommentar: skriveøvelse med træning af referat og kommentar 1.2

Sprogrigtighed

Sprogrigtighed: ”Madforgiftning” Tekster: ”Madforgiftning 1” (Klage over madforgiftning, kontekst) ”Madforgiftning 2” (Svar fra restauratør, øvelsen)   Beskrivelse af øvelsen Øvelsen handler om at rette andres sproglige og grammatiske f...

Tale- og skriftsprog

Tale- og skriftsprog Beskrivelse af øvelsen   Eleverne skal gennem øvelsen bevidstgøres omkring forskellen på brugen af hhv. tale og skriftsprog. Instruktion   I skal i par (2 og 2) skrive tekst 1 om til en dialog mellem to ...

Skriveøvelse med elevrespons

Tekster: PDF-fil med nærmere opgavebeskrivelse og skema til iagttagelser og novellen. Beskrivelse af øvelsen Eleverne læser en novelle, gør iagttagelser og omskriver novellen med en ny synsvinkel. Opgaven kan løses i grupper eller alene. ...

Argumentation og retorik

"Rådgiver for en dag". Beskrivelse af øvelsen   Se, brug og sammenlign argumenter for og imod en sag. Læs fx som forberedelse om argumentation i bogen "Krydsfelt". Instruktion til eleverne   Find en begivenhed, som har medført, at ...

Intro til lyrikanalyse - tendenser i samtiden

  Kort beskrivelse af øvelsen Skriveøvelse som introduktion til lyrik og læsning af lyrik i forløbet ”Tendenser i samtiden”. Forinden introduceres lyrik som genre, og hvordan man analyserer lyrik. Instruktion til eleverne Skriveøvelse: Klass...

Sammenlignende analyseopgave

Opgavebeskrivelse til analyseopgave i tilknytning til forløbet ”Byen i litteraturen”. Foretag en analyse og fortolkning af de to tekster: Stuk og Landet Atlantis – Et symbol . Sammenlign hvordan de to tekster sætter ord på den menneskelige oplevels...

Skriv sammenhængende

  Beskrivelse af øvelsen   Eleverne skal skrive en sammenhængende tekst ud fra et oplæg skrevet i punktform. Instruktion til eleverne   Eleverne får udleveret en analyse- og fortolkningsopgave, der er skrevet i punktform. I s...

Brug relevante citater

  Beskrivelse af øvelsen   Eleverne har læst en novelle og skal lave personkarakteristik. De skal udvælge citater fra novellen. Citaterne skal underbygge deres karakteristik Instruktion   Skriv i én sætning, hvordan du m...

Vær præcis

    Beskrivelse af øvelsen     Ud fra sætninger som: "Michael Strunge bruger et enormt specielt billedsprog" trænes brugen af mere præcise faglige formuleringer. Instruktion til eleverne   Sætningen er korrekt, men i...

Skriv med én pointe

    Beskrivelse af øvelsen     Eleverne skal finde et citat som peger på teksten overordnede tema, og skrive 10 linjer om citatets kobling til det overordnede tema. Instruktion   Eleverne har som lektie til modulet læst Sve...

Intro til historisk læsning i forbindelse med Det Moderne Gennembrud

  Kort beskrivelse af øvelsen Øvelsen skal kort opsummere perioden Det Moderne Gennembrud Skriv et white paper til en ”bestyrelsesformand”, der på 10 linjer fortæller, hvad Det Moderne Gennembrud var. Opsamling og evaluering Efterf...

Træning i historisk læsning som forberedelse til DHO

  Kort beskrivelse af øvelsen Som forberedelse til øvelsen læses der om marxistisk og ideologikritisk læsning i Krydsfelt side 150. Centrale begreber i forhold til ideologikritisk læsning gennemgås på klassen af underviseren. Inst...

Fokus og relevans

  Formålet med øvelsen Træning i at kunne udvælge de relevante (faglige) pointer fra en tekst og gengive dem. Beskrivelse af øvelsen Læs teksten TV kan redde verden (Charles Kenny, 2009) (vedhæftet som PDF nedenfor) og skriv noter til dens ...

Struktur vha. disposition til et essay

  Beskrivelse af øvelsen   Eleverne skal strukturere en tekst ved hjælp af en disposition. Instruktion   Klassen læser en tekst i forbindelse det aktuelle fokusområde. Lav en brainstorm på tavlen. Systematiser punkterne på tav...

Udvælg det væsentligste

  Beskrivelse af øvelsen   Øvelsen fokuserer på elevernes evne til at indfange de tre vigtigste pointer i en grundbogstekst fra fx en litteraturhistorie. Pointerne skal dækkes af tre centrale begreber. Eleverne arbejder i grupper, hvo...

Vejledning til skr. eksamen i dansk

Se nedenstående link for en vejledning til skr. eksamen i dansk: Vejledning til skr. dansk A    

Vejledning vedr. hjælpemidler til skr. eksamen dansk A

Se nedenstående link: Vejledning.hjælpemidler.skr.eksamen.dansk  

Eksamensgenrer til skr. eksamen

Se nedenstående oversigt over eksamensgenrer: Genreskema  

Litterære redskaber

Nedenstående dokument kan anvendes som hjælp til litterær analyse af noveller og romaner: Litterære.redskaber    

Skriveråd til analyse af sagprosa

Skriveråd til sproglig og kommunikativ analyse af ikke-fiktive tekster   Analyseopgavens struktur Tips og tricks   Indledning   Krav: Præsentation af teksten. Hvem, hvad, hvor. Præsenter også tekstens overordnede problemstilling.   En god in...

Zone 1

English 1st year, 1st semester Please choose exercises from the three categories according to instructions given by your teacher.

Analysis and Interpretation

CAIP Fiction 1.1.1 Analysis and Interpretation - How to analyse non-fiction texts in English

Grammar and Language

1.1.1 Grammar and Language - Kongruensøvelse

Writing Skills

1.1.1 Writing Skills - Portrait Interview 1.1.2 Writing Skills - From bullet points to coherent text

Zone 2

English 1st year, 2nd semester Please choose exercises from the three categories according to instructions given by your teacher.

Analysis and Interpretation

CAIP Fiction 1.2.1 Analysis and Interpretation - Short short stories

Grammar and Language

1.2.1 Grammar and Language - Sproglig bevidsthed og oversættelse

Writing Skills

1.2.1 Writing Skills - Select the three most relevant topics of a text

Zone 3

English 2nd year, 1st semester Please choose exercises from the three categories according to instructions given by your teacher.

Analysis and Interpretation

CAIP Fiction 2.1.1 Analysis and Interpretation - Spoken and formal language

Grammar and Language

2.1.1 Grammar and Language - Britisk og amerikansk engelsk

Writing Skills

2.1.1 Writing Skills - Problem statement and accompanying questions 2.1.2 Writing Skills - Linking devices 2.1.3 Writing Skills - One point - one paragraph

Zone 4

English 2nd year, 2nd semester Please choose exercises from the three categories according to instructions given by your teacher.

Analysis and Interpretation

CAIP Fiction 2.2.1_Analysis and Interpretation - My Son The Fanatic_Text_Analyzing Fiction

Grammar and Language

2.2.1 Grammar and Language - Difference between oral and written English

Writing Skills

2.2.1 Writing Skills - How to write a joint text linking paragraphs 2.2.2 Writing Skills - To support an argument

Zone 5

English 3rd year, 1st semester Please choose exercises from the three categories according to instructions given by your teacher.

Analysis and Interpretation

CAIP Fiction 3.1.1 Analysis and Interpretation -How to quote  

Grammar and Language

3.1.1 Grammar and Language - Awareness

Writing Skills

3.1.1 Writing Skills - Exam genres

Zone 6

English 3rd year, 2nd semester Please choose exercises from the three categories according to instructions given by your teacher.

The Written Exam

Guide til engelsk skriftlig eksamen- ny

Analysis and Interpretation

CAIP Fiction 3.2.1 Analysis and Interpretation - Analytical essays from students

Grammar and Language

3.2.1 Grammar and Language - Skriftlig formulering af grammatiske problemstillinger

Writing Skills

3.2.1 Writing Skills - Abstract

Zone 1

Lille forklaring om Zonen

Sprogrigtighed kendeord (artikler)

Beskrivelse af øvelsen I denne øvelse er der fokus på navneordenes køn samt de bestemte og ubestemte kendeord (placering og bøjning). F.eks. manden / huset,  en mand /et hus. Instruktion til eleverne Gå ind på følgende links og lav øvelserne:   Øvelse 1: http://...

Sprogrigtighed tillægsord (adjektiver)

SPANSK – Tillægsord (adjektiver)   Beskrivelse af øvelsen: I denne øvelse er der fokus på bøjning af tillægsord. F.eks. den høje mand / det røde hus, en høj mand /et rødt hus. Instruktion til eleverne: Øvelse 1: Bøj det tilhørende tillægsord i føl...

Sprogrigtighed trykstreger og tegnsætning

  Du skal på første år vænne dig til at kunne få øje på meningsforstyrrende grammatiske fejl og stavefejl i andres og egne tekster.   På første år er det vigtigt, at du bliver bevidst om de nye tegn på spansk (¿? + ¡! + trykstreger). Herunder er der 10 sætn...

Zone 2

Lille forklaring om Zonen

Mundtligt og skriftligt sprog

Spansk A skriftsprog og talesprog: På første år arbejdes der meget med talesproget i begyndersystemet Buena Idea. Du skal arbejde med de gambitter som bruges i Buena idea: Perdón Por favor Gracias Vale Claro Bueno !Qué barbaridad! Chao Hasta maña...

At producere tekst ud fra basal grammatisk viden

      På andet semester på 1. år skal du kunne følgende: Bøje regelmæssige verber i nutid (-ar (ex:hablar) / -er (ex: comer) / -ir (ex: vivir) Bøje regelmæssige verber i før nutid (ex: ha hablado / ha comido / ha vivido) Bøje de uregelmæssige ...

Zone 3

Lille forklaring om Zonen

Zone 4

Lille forklaring om Zonen

At strukturere en tekst vha disposition

Instruktion til eleverne: Opbygning af en tekst som en progressiv proces – Hvordan skriver jeg 100 ord fri formulering i skr. spansk? Opstil 3 spørgsmål til teksten: a) Hvad handler teksten/teksterne om?; b) Hvilke oplysninger får jeg fra teks...

At strukture tekst vha. mindmap

  Instruktion til eleverne: Fra begrebskort til tekst – MINDMAP Saml vigtige ord og begreber fra opgaveteksten Sæt ordene i system, f.eks. i forhold til a) hvordan de hører sammen; b) emne/underemne; c) hvem der udtaler sig om ordene/begreberne Op...

Zone 5

Lille forklaring om Zonen

Skriftsprog - nyttige ord og vendinger

Herunder præsenteres du for bisætninger med fokus på at kunne ytre din mening og holdning i kommenteringsopgaverne. Herunder er der en liste over gode ord, der kan anvendes i skriftsproget (bemærk – der er øvelser efter listen af ord) : Vigtige småord...

Fejlfinding - kommentering og handelsbrev

På tredje år har eleverne det mest basale grammatik på plads og kan udfordres mere i forhold til sprogrigtighed: Øvelse 1: Fru Gram Matiksen Vær sød at hjælpe Fru Gram Matiksen med at få rettet disse sætninger igennem, inden hun sender dem i et bre...

Zone 6

Lille forklaring om Zonen

Argumentation i skriftlige opgaver

At bruge citater og figurer til at underbygge argumentation + At underbygge påstande med belæg 3. år – Skabelon 1: Find de rigtige argumenter og forklaringer. Træn din evne til at genkende faglig metode og diskurs. Skr. spansk – fri formulering: Læs først af...

kommunikationsøvelser - konjunktiv, spørgeord og handelsbrev

Du skal åbne nedenstående dokument og lave øvelserne. De træner dig i vigtige grammatiske strukturer og emner, som du skal kunne for at formulere en spansk tekst på tredje år. Der er øvelser på side 1 (kaldes side 37 i kopien) og øvelser på side 3 (k...

Kommenteringsøvelser til skriftlige afleveringer

Du skal åbne dokumentet herunder og lave øvelserne. De træner dig i gode vendinger til kommenteringsopgaven i de store skriftlige afleveringer. Det er en god idé, at du downloader dokumentet til din egen pc - du kan få glæde af det, hver gang du skal ...

Zone 1

Lille forklaring om Zonen

1. år (1. semester) TYSK B: læst tema + resumé + hjælpeverber

Individuel opgave: Fokus på gennemgået tema (indhold) Fokus på skrivegenren: resumé evt. på baggrund af konkret formulerede spørgsmål (form) Fokus på hjælpeverber (sprog) Instruktion til eleverne:   F.eks. temaet ”Anderssein”: Skriv et resumé evt...

1. år (1. semester) TYSK B: temaet "Azubi"

Beskrivelse af øvelsen: Der arbejdes med ”Azubi”, s. 2-10 ”Daniela stellt sich vor” både klassevis og i smågrupper; herunder opgaveløsning og mundtlig præsentation af sig selv på tysk. Kan varieres med at sidemanden præsenterer den anden/de a...

Zone 2

Lille forklaring om Zonen

1. år (2. semester) TYSK B: referat + modalverber + ordstilling

Beskrivelse af øvelsen:   Fokus på modalverber og ordstillingsregler. Fokus på skrivegenre: referat af film på baggrund af spørgsmål. Instruktion til eleverne:   Fx filmen ”Die Mauerbrockenbande” i forbindelse med temaet ...

Zone 3

Lille forklaring om Zonen

2. år (3. semester) TYSK B: temaet "Die Stasi"

Beskrivelse af øvelsen:   Individuel opgave:  Fokus på gennemgået tema (indhold) Fokus på skrivegenren: redegørelse evt. på baggrund af konkret formulerede spørgsmål (form) Fokus på pronominer (sprog) Instruktion til elever...

Zone 4

Lille forklaring om Zonen

2. år (4. semester) TYSK B: firmaportrætter

Beskrivelse af øvelsen:   Firmaportræt som gruppeopgave:  Fokus på firmapræsentation (indhold) Fokus på Power Point Præsentation + disposition (form) Fokus på præpositioner (sprog) Instruktion til eleverne:   F.eks. temaet ”HA...

Zone 5

Lille forklaring om Zonen

3. år (1. semester) TYSK A: skrivegenrer + sprogforståelse + adjektiver

Beskrivelse af øvelsen:   Fokus på skrivegenre: kommentar til en sagprosatekst med udgangspunkt i 2 – 3 spørgsmål Fokus på sprogforståelse og tysk skriftsprog + tekstforståelse. Fokus på adjektivernes bøjning Instruktion til eleverne:  ...

3. år (1. semester) TYSK A: tekstforståelse + sammenfatning på dansk

Beskrivelse af øvelsen:   Fokus på skrivegenre: sammenfatning på dansk Fokus på sprogforståelse og godt dansk skriftsprog Instruktion til eleverne:   Eksamens opgave (tema relevant): skriv en sammenfatning (opg. 1) Brug gennemgåede og udle...

Zone 6

Lille forklaring om Zonen

3. år (2. semester) TYSK A: handelsbreve + konjunktiv + pronominer + ordstilling

Beskrivelse af øvelsen:   Fokus på skrivegenre: disposition og formulering af handelsbrev. Fokus på tysk skriftsprog + tekstforståelse + sprogstil og formkrav til handelsbrev/mail Fokus på konjunktiv II, pronominer og ordstilling Fokus på brug a...

3. år (2. semester) TYSK A: tekstforståelse + læserbreve + konjunktiv

Beskrivelse af øvelsen:   Fokus på skrivegenre: læserbrev på bagrund af tema i en sagprosatekst Fokus på tysk skriftsprog + tekstforståelse + sprogstil og gode vendinger + formkrav til læserbrev Fokus på konjunktiv I + II Instruktion til elev...

Matematik

Formålet med denne skrivemetro for matematik er at træne forskellige skriftlige discipliner.

3 trins raket

Den gode besvarelse Vi træner her, hvordan en besvarelse bør se ud for en skriftlig opgave. Klik på linket nedenfor. Hvis det ikke virker, må du højreklikke og gemme filen på dit skrivebord. 3 trins besvarelse zone 1  

Den teksttunge opgave

At læse og forstå Til skriftlig eksamen vil du blive præsenteret for opgaver, hvor den relevante information for at løse en given opgave er "skjult" i en masse tekst. Din opgave er altså ikke bare at regne opgaven - du skal først finde de relevante oplys...

Type 6B

Vi træner her ræsonnementskompetencen. Formålet er her at træne en særlig opgavetype, hvor du med matematiske ord skal beskrive, hvad der sker. Klik på nedenstående link for at komme i gang. Hvis det ikke umiddelbart virker, kan du højreklikke og gemm...

Den teksttunge opgave

At læse og forstå Til skriftlig eksamen vil du blive præsenteret for opgaver, hvor den relevante information for at løse en given opgave er "skjult" i en masse tekst. Din opgave er altså ikke bare at regne opgaven - du skal først finde de relevante oplys...

Den teksttunge opgave

At læse og forstå Til skriftlig eksamen vil du blive præsenteret for opgaver, hvor den relevante information for at løse en given opgave er "skjult" i en masse tekst. Din opgave er altså ikke bare at regne opgaven - du skal først finde de relevante oplys...

Type 6B

Vi træner her ræsonnementskompetencen. Formålet er her at træne en særlig opgavetype, hvor du med matematiske ord skal beskrive, hvad der sker. Klik på nedenstående link for at komme i gang. Hvis det ikke umiddelbart virker, kan du højreklikke og gemm...

Den teksttunge opgave

At læse og forstå Til skriftlig eksamen vil du blive præsenteret for opgaver, hvor den relevante information for at løse en given opgave er "skjult" i en masse tekst. Din opgave er altså ikke bare at regne opgaven - du skal først finde de relevante oplys...

Type 6B

Vi træner her ræsonnementskompetencen. Formålet er her at træne en særlig opgavetype, hvor du med matematiske ord skal beskrive, hvad der sker. Klik på nedenstående link for at komme i gang. Hvis det ikke umiddelbart virker, kan du højreklikke og gemm...

Den teksttunge opgave

At læse og forstå Til skriftlig eksamen vil du blive præsenteret for opgaver, hvor den relevante information for at løse en given opgave er "skjult" i en masse tekst. Din opgave er altså ikke bare at regne opgaven - du skal først finde de relevante oplys...

Den teksttunge opgave

At læse og forstå Til skriftlig eksamen vil du blive præsenteret for opgaver, hvor den relevante information for at løse en given opgave er "skjult" i en masse tekst. Din opgave er altså ikke bare at regne opgaven - du skal først finde de relevante oplys...

Zone 1

Lille forklaring om Zonen

Øvelser del 1

Del 1 (Hvad er en virksomhed, samt markedsføringsbegreber): -          Udarbejd en liste over en række virksomheder, og opdel virksomhederne efter virksomhedstype, marked og branche. -          Redegør for de 5 virksomhedskoncepter. -          Beskriv forskellene mellem de...

Øvelser kapitel 4

Del 3 – kap. 4 Enhver virksomhed bør have en strategisk planlægning for at sikre at virksomheden opnår konkurrencemæssige fordele. Den markedsføringsmæssige planlægning foregår på tre niveauer. Redegør for de tre planlægningsniveauer En virksomheds ...

Zone 2

Lille forklaring om Zonen

Øvelse marketingmix

Lille opgave der skal træne de studerende i følgende kompetancer: Tankegangs-kompetence Ræsonnements-kompetence Du har 5 minutter til den opgave i hurtigskrivning (segmentering), skriv alt det du overhovedet kommer i tanke om. Lad din blyant bl...

Øvelser metode

Spørgeskema: Anvend kap. 3 der handler om markedsanalyse – dette skal give jer et overblik over de redskaber en virksomhed kan anvende, når de ønsker at gennemføre en markedsanalyse. BRUG MARKEDSANALYSEPROCESSEN (på side 76) Kompetencer: Data...

Zone 3

Lille forklaring om Zonen

Øvelse Segmentering

Lille opgave omkring segmentering – mest sjov, men også med fagligt indhold Lege med Lego – illustration af figur 9.1 (s. 262 i AF-bogen A) konsumentenhed – segmenter – målgruppe - kunder I mediecenteret kan lånes en kasse med Lego Klassen inddeles i...

Øvelse segmentering 2

Lille opgave der skal træne de studerende i følgende kompetancer: Ræsonnementskompetence Kommunikationskompetence Du har 5 minutter til den opgave i hurtigskrivning (segmentering), skriv alt det du overhovedet kommer i tanke om. Lad din blyant bl...

Zone 4

Lille forklaring om Zonen

Øvelse Markedskort

Opgave der skal træne de studerende i følgende kompetancer: Ræsonnementskompetence Tankegangskompetence Problembehandlingskompetence Modelleringskompetence Kommunikationskompetence Databehandlingskompetence Markedskort En dansk pr...

Øvelse Strategi i krise

Opgave der skal træne de studerende i følgende kompetancer: Ræsonnementskompetence Tankegangskompetence Problembehandlingskompetence Modelleringskompetence Kommunikationskompetence Databehandlingskompetence Bang & Olufsen Bang &a...

Zone 5

Lille forklaring om Zonen

Øvelse parametermix

Lille opgave der skal træne de studerende i følgende kompetancer: Ræsonnementskompetence Tankegangskompetence Problembehandlingskompetence Modelleringskompetence Kommunikationskompetence Med udgangspunkt i Apples Iphone skal du argumentere fo...

Zone 6

Lille forklaring om Zonen

Eksamenstræning

Klik på nedenstående link for at åbne filen Afsætning A Spørgsmål nr 1 (1)

Zone 1

Lille forklaring om Zonen

Øvelse 1

Beskrivelse af øvelsen Øvelsen fokuserer på elevernes evne til at indfange de tre vigtigste pointer i en grundbogstekst fra VØ. Pointerne skal dækkes af tre centrale begreber. Instruktion til eleverne: Eleverne arbejder i grupper, hvor opga...

Øvelse 2

Beskrivelse af øvelsen Eleverne skal udvælge de 3 væsentligste punkter i en tekst, fx en årsrapport, og skrive et brev til fx deres farmor om disse 3 punkter     Instruktion til eleverne: Du skal skrive et brev til fx din farmor. Breve...

Øvelse 3

Beskrivelse af øvelsen Write-away"-øvelse i grupper på 4 med udgangspunkt i en læst artikel. Hver gruppe får et A3-ark inddelt i fire felter, hvert felt har et fagudtryk som overskrift. Overskriften er valgt af underviseren, men øvelsen kan u...

Zone 2

Lille forklaring om Zonen

Zone 3

Lille forklaring om Zonen

Zone 4

Lille forklaring om Zonen

Zone 5

Lille forklaring om Zonen

Zone 6

Lille forklaring om Zonen

Skabeloner Excel

EXCEL formler NY

Skabeloner Excel

EXCEL formler NY

Zone 3

I dette semester skal du lære at skrive IØ'sk.

Genreskema - Leksikal skrivning

Genreskema - Leksikal skrivning

Zone 4

Lille forklaring om Zonen

Udbud- og efterspørgselskurver

Mange IØ opgaver indeholder et udbuds- og efterspørgselsdiagram. Det er derfor en god idé tidligt at oprette en maske som du kan hente hver gang. Det sparer tid - især til eksamen. Opret dit eget udbud- og efterspørgselsdiagram i word. Du kan se tegn...

Øvelse: Argumentation

I IØ er det vigtigt at være klar og præcis i sin agumentation og årsagsforklaringer. Øvelse - Argumentation

Zone 5

1. semester på 3. år er præget af både SRP skrivning samt træning i at skrive eksamensopgaver.

Genreskema - eksamensopgave

Dette skema giver en forklaring på de forskellige spørgsmålstyper du kan finde i en eksamensopgave. Genreskema - Eksamensopgave

Skriv læsevenligt

I denne øvelse bliver du trænet i at skrive læsevenligt med en tydelig struktur hvor du skriver én pointe pr. afsnit.   Øvelse - Skriv læsevenligt

Zone 6

Lille forklaring om Zonen

Genreskema - DIO

Her kan du læse en beskrivelse af Synops som genre. Genreskema - DIO

Studieområdet på Køge Handelsgymnasium

Her kan du danne dig et overblik over, hvad du skal lære i de forskellige forløb: Studieområdet-på-Køge-Handelsgymnasium2016 Opdateret  

SO1.1 - Sprogforståelse og skriftlighed (Redaktionsopgave)

Sprogforståelse: I dette forløb skal I lære om grammatiske betegnelser, ordklasser og sætningsanalyse. Vi bruger primært i-bogen "Fra Ord til Sætning", men der vil også være læreroplæg og par- og gruppearbejde. Som afslutning på forløbet skal I  i gr...

SO1.2 - Kultur (Det sproglige og kulturelle område)

Formålet med dette kulturelle forløb er, at I skal opnå forståelse for – og viden om – forskelle og ligheder mellem sprogenes kulturer. I skal opnå forståelse for, hvad teori er og hvordan man anvender teorier – i dette tilfælde fire forskellige kulturteorier – til at kunne forklare forskelle og ligheder mellem kulturer. PRÆSENTATION AF CASE: Case: Et internationalt firma i Danmark ønsker at sende deres trainees på et 2 årigt uddannelsesophold til deres afdelinger i udlandet. Traineesene skal 1. år til virksomhedens afdeling i enten London eller New York, og det 2. år skal de til enten Berlin, Paris, Madrid eller Beijing afhængig af deres andet fremmedsprog. I skal forestille jer at være blevet udvalgt til at forberede virksomhedens trainees til opholdet, så disse får indsigt i de kulturer og normer, som eksisterer i virksomheden og i samfundet i de pågældende lande.   Opgave: Jeres opgaver er at formidle hvad der kendetegner engelsk/amerikansk samt det pågældende andet lands kultur og normer set i forhold til dansk kultur og normer. Hvordan kan man forklare konkrete kulturfænomener vha. kulturteorier? Det er tanken, at de der rejser ud derved får en nyttig og relevant viden om den kultur, de ankommer til, fordi man som udsendt har brug for at kunne forstå sig selv og kunne begå sig i en fremmed kultur. I skal nøje overveje, hvilke informationer, der er relevante at tage med for at mindske mulige kultursammenstød. I skal således fokusere på overordnede væsentlige kulturforskelle og ikke små detaljer.   Produktkrav: I skal udarbejde to produkter: En mundtlig præsentation i form af PP eller Prezi, som I selv har udarbejdet, hvor I anvender en eller flere kulturteorier til at fremhæve ligheder og forskelle mellem de tre landes kulturer. En ”miniparlør” over væsentlige sproglige vendinger og omgangstoner, hvor I har fokus på bl.a. udtryk for høflighed, taknemmelighed og nyttige vendinger. Husk at leve jer ind i rollen, så I selv er klar over afsender-modtager forhold (se ’Case’)

SO1.3 - Politologi (Det samfundsøkonomiske område)

2016-elevoplaeg-so1-3-oekonomisk-vaekst Her det oplæg, der beskriver, hvad det er for opgaver, I skal besvare og aflevere i rapport form - samt hvilke krav, der er til jeres mundtlige oplæg hos samfundsfagslæreren:-) god arbejdslyst

SO1.4 - Virksomheden (Det Virksomhedsøkonomiske område)

I SO1.4 skal du analysere en virksomhed. Det betyder i praksis at du skal finde svar på et overordnet spørgsmål omkring virksomheden. For at finde svaret skal du først finde relevante informationer om virksomheden og dens omverden. Efterfølgende skal...

Opgaven til SO1.4

Her finder du opgaven, som du skal arbejde med i uge ?. SO1.4 - Det virksomhedsøkonomiske område SO1.4 Kims forår 16

Vejledninger til SO1.4

Nedenstående er vejledning til dit arbejde med det virksomhedsøkonomiske område: Elev vejledning_SO14 forår 2016  

Refleksionsøvelse til SO1.4

I skal gruppevis (samme grupper som I arbejde i i SO1.4) skal tage udgangspunkt i den synops I har afleveret. I skal liste jeres kilder fra litteraturlisten, modeller og teorier op, som I har benyttet i synopsen. Til hver kilde skal I kommentere: Hvor...

SO1.5 - Sprog og kommunikation (Det sprog og kulturelle område)

Formålet med anden del af det sproglige og kulturelle område - Sprog og Kommunikation - er at: šI skal lære at arbejde med sprog og kommunikation. šI skal lære at bruge begreber og metoder til at analysere sprog og kommunikation. šI skal lære at forstå sprog og kommunikations betydning. šI skal lære at se sammenhæng mellem teori og metode i tekstarbejdet. šI skal lære om opgavegenren synopsis.

Prøven i SO1

Klik her for en forklaring af forløbet: Elevvejledning-til-prøven-i-Studieområdets-del-I-2017 Klik her for en:  Skrivevejledning-til-synopsis-Prøven-i-SO1   NB! Bemærk at synopsens længde bør afspejle antallet af elever i gruppen: 2 elever = ca. 3½ s...

SO3 - Det Internationale Område

Link til SO3 hjemmesiden   

SRO

Den første større opgave, du skal skrive på HHX, er SRO: Studieretningsopgaven. Det er en tværfaglig opgave i et af dine studieretningsfag og et andet obligatorisk fag. Det er dine lærere i de to fag, der stiller opgaven, og hele klassen får den samme ...

DHO

Den anden større skriftlige opgave er DHO: Dansk-Historie Opgaven. I denne opgave skal du arbejde med perioden Det moderne gennembrud ud fra både et historisk og et danskfagligt perspektiv. På dette stop finder du en skrivevejledning, en oversigt ov...

SRP

Den tredje og sidste større skriftlige opgave er SRP: Studieretningsprojektet. Her ligger introduktions power pointen: SRP-2018-19 Klik her for Tidsplan: 2018-19 -Tidsplan-for-SRP Her kan du downloade skabelonen til din SRP-oenskeseddel ...

Login

Login

Tilføje side

HHX Skrivematrix: tilføj side from Jan Ingemansen on Vimeo .