SO1.1 – Sprogforståelse og skriftlighed (Redaktionsopgave)

Sprogforståelse:

I dette forløb skal I lære om grammatiske betegnelser, ordklasser og sætningsanalyse. Vi bruger primært i-bogen “Fra Ord til Sætning”, men der vil også være læreroplæg og par- og gruppearbejde.

Som afslutning på forløbet skal I  i grupper arbejde med at lave sætningsanalyse på en konkret tekst. I skal også forklare, hvorfor man ikke bare kan bruge google translate :-)

Redaktionsopgaven:

Efter at have lært om forskellige skrivegenrer, skal I arbejde i små enheder med at skrive indlæg til skolebladet Merkurs. Indlæggene vurderes efter om de er velskrevne og om de rammer den genren. Klassens bedste eksempel på hver genre indsendes til en konkurrence blandt alle 1. års klasserne om at blive trykt i skolebladet.

Klik her for et program for dagen: REDAKTIONSOPGAVEN.2016.ELEVUDGAVE.endelig