SO1.2 – Kultur (Det sproglige og kulturelle område)

Formålet med dette kulturelle forløb er, at I skal opnå forståelse for – og viden om – forskelle og ligheder mellem sprogenes kulturer. I skal opnå forståelse for, hvad teori er og hvordan man anvender teorier – i dette tilfælde fire forskellige kulturteorier – til at kunne forklare forskelle og ligheder mellem kulturer.


PRÆSENTATION AF CASE:

Case:

Et internationalt firma i Danmark ønsker at sende deres trainees på et 2 årigt uddannelsesophold til deres afdelinger i udlandet. Traineesene skal 1. år til virksomhedens afdeling i enten London eller New York, og det 2. år skal de til enten Berlin, Paris, Madrid eller Beijing afhængig af deres andet fremmedsprog. I skal forestille jer at være blevet udvalgt til at forberede virksomhedens trainees til opholdet, så disse får indsigt i de kulturer og normer, som eksisterer i virksomheden og i samfundet i de pågældende lande.

 

Opgave:

Jeres opgaver er at formidle hvad der kendetegner engelsk/amerikansk samt det pågældende andet lands kultur og normer set i forhold til dansk kultur og normer.

Hvordan kan man forklare konkrete kulturfænomener vha. kulturteorier?

Det er tanken, at de der rejser ud derved får en nyttig og relevant viden om den kultur, de ankommer til, fordi man som udsendt har brug for at kunne forstå sig selv og kunne begå sig i en fremmed kultur. I skal nøje overveje, hvilke informationer, der er relevante at tage med for at mindske mulige kultursammenstød. I skal således fokusere på overordnede væsentlige kulturforskelle og ikke små detaljer.

 

Produktkrav:

I skal udarbejde to produkter:

  1. En mundtlig præsentation i form af PP eller Prezi, som I selv har udarbejdet, hvor I anvender en eller flere kulturteorier til at fremhæve ligheder og forskelle mellem de tre landes kulturer.
  2. En ”miniparlør” over væsentlige sproglige vendinger og omgangstoner, hvor I har fokus på bl.a. udtryk for høflighed, taknemmelighed og nyttige vendinger.

Husk at leve jer ind i rollen, så I selv er klar over afsender-modtager forhold (se ’Case’)

Tekstmateriale til undervisningen

STUDIEOMRÅDE 1.3_Introsider_2014

Dansk 2014

Engelsk 2014

Spansk 2014

Tysk 2014

Fransk 2014

Kinesisk 2014

Nyttige sider på internettet om kulturer