Zone 1

Lille forklaring om Zonen

Øvelse 1

Beskrivelse af øvelsen Øvelsen fokuserer på elevernes evne til at indfange de tre vigtigste pointer i en grundbogstekst fra VØ. Pointerne skal dækkes af tre centrale begreber. Instruktion til eleverne: Eleverne arbejder i grupper, hvor opga...

Øvelse 2

Beskrivelse af øvelsen Eleverne skal udvælge de 3 væsentligste punkter i en tekst, fx en årsrapport, og skrive et brev til fx deres farmor om disse 3 punkter     Instruktion til eleverne: Du skal skrive et brev til fx din farmor. Breve...

Øvelse 3

Beskrivelse af øvelsen Write-away"-øvelse i grupper på 4 med udgangspunkt i en læst artikel. Hver gruppe får et A3-ark inddelt i fire felter, hvert felt har et fagudtryk som overskrift. Overskriften er valgt af underviseren, men øvelsen kan u...