Øvelse 1

Beskrivelse af øvelsen

Øvelsen fokuserer på elevernes evne til at indfange de tre vigtigste pointer i en grundbogstekst fra VØ. Pointerne skal dækkes af tre centrale begreber.

Instruktion til eleverne:

Eleverne arbejder i grupper, hvor opgaven er at udpege de tre centrale begreber i teksten. De tre begreber indgår i et resumé på max. 15 linjer. Vi forudsætter her, at klassen har arbejdet med begreberne referat, resumé og redegørelse. Det bedst fungerende resumé udpeges efter at de har fået en bedømmelse på en skala fra 1-5. Bedømmelsen sker på baggrund af en skabelon med evalueringskriterier. Der skal sættes ord på bedømmelserne. Øvelsen afsluttes med en klassesamtale om det bedste resumé.

 

Denne øvelse løses i grupper på 2-3 personer

  • Læs den udleverede tekst og udpeg de tre centrale begreber i teksten.
  • Skriv et resumé på max. 15 linjer. De tre begreber skal indgå i et resuméet.
  • Byt resumé med en anden gruppe og evaluer deres resumé.
  • Evaluer resuméet ud fra følgende evalueringskriterier: —– —– —–
  • Beskriv hvordan resuméet opfylder de enkelte kriterier og bedøm på en skala fra 1-5 (5 bedst).
  • Lav en samlet bedømmelse af resuméet på en skala fra 1-5

 

Opsamling og evaluering

Det bedst fungerende resumé udpeges efter at de har fået en bedømmelse på en skala fra 1-5. Øvelsen afsluttes med en klassesamtale om det bedste resumé