Øvelse 3

Beskrivelse af øvelsen

  • Write-away”-øvelse i grupper på 4 med udgangspunkt i en læst artikel.
  • Hver gruppe får et A3-ark inddelt i fire felter, hvert felt har et fagudtryk som overskrift. Overskriften er valgt af underviseren, men øvelsen kan udvides til en model hvor eleverne selv skal definere de relevante fagudtryk.
  • Eleven har 1-2 minutter til at bekskrive, hvordan fagudtrykket kan relateres til artiklen, herefter drejes papiret. Man fortsætter indtil alle har mødt alle 4 fagudtryk.

 

 

 

Instruktion til eleverne: 

  • I skal arbejde i grupper af 4 personer og sidder rundt om et bord.
  • Du har 2 min til at forklare, hvordan du kan genfinde fagudtrykket i artiklen.
  • Efter 2 min drejes papiret og du skriver nu videre på afsnittet om det næste fagudtryk.
  • Øvelsen fortsætter indtil alle har skrevet om alle fire fagudtryk.
  • Efterfølgende diskuteres svarene. Først internt i gruppen. Derefter fælles på klassen.

 

Opsamling og evaluering:Intern diskussion af besvarelserne i grupperne. Fælles diskussion på klassen